ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
14.00$
1 سال
14.00$
1 سال
14.00$
1 سال
.org
17.00$
1 سال
17.00$
1 سال
17.00$
1 سال
.net
17.50$
1 سال
17.50$
1 سال
17.50$
1 سال
.biz
17.00$
1 سال
17.00$
1 سال
17.00$
1 سال
.info
17.00$
1 سال
17.00$
1 سال
17.00$
1 سال
.us
11.50$
1 سال
11.50$
1 سال
11.50$
1 سال
.cc
20.00$
1 سال
20.00$
1 سال
20.00$
1 سال
.tel
15.00$
1 سال
15.00$
1 سال
15.00$
1 سال
.ws
30.00$
1 سال
30.00$
1 سال
30.00$
1 سال
.name
12.00$
1 سال
12.00$
1 سال
12.00$
1 سال
.tv
37.50$
1 سال
37.50$
1 سال
37.50$
1 سال
.eu
12.00$
1 سال
12.00$
1 سال
12.00$
1 سال
.in
17.50$
1 سال
17.50$
1 سال
17.50$
1 سال
.mobi
28.00$
1 سال
20.00$
1 سال
20.00$
1 سال
.ru
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
.su
19.00$
1 سال
19.00$
1 سال
19.00$
1 سال
.рф
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
.ua
59.00$
1 سال
59.00$
1 سال
59.00$
1 سال
.com.ua
12.50$
1 سال
12.50$
1 سال
12.50$
1 سال
.in.ua
11.50$
1 سال
11.50$
1 سال
11.50$
1 سال
.org.ua
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
.chernovtsy.ua
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
.cv.ua
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
.cherkassy.ua
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
.donetsk.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.dn.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.dp.ua
3.00$
1 سال
3.00$
1 سال
3.00$
1 سال
.if.ua
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
.ivano-frankivsk.ua
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
.kiev.ua
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
.kh.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.kharkiv.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.kharkov.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.ks.ua
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
.kherson.ua
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
.km.ua
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
.kr.ua
5.00$
1 سال
5.00$
1 سال
5.00$
1 سال
.kirovograd.ua
5.00$
1 سال
5.00$
1 سال
5.00$
1 سال
.lviv.ua
6.00$
1 سال
6.00$
1 سال
6.00$
1 سال
.lg.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.lugansk.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.lutsk.ua
5.50$
1 سال
5.50$
1 سال
5.50$
1 سال
.od.ua
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
.odessa.ua
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
9.00$
1 سال
.pl.ua
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
.sm.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.sumy.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.rovno.ua
7.50$
1 سال
7.50$
1 سال
7.50$
1 سال
.rv.ua
7.50$
1 سال
7.50$
1 سال
7.50$
1 سال
.uz.ua
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
.uzhgorod.ua
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
8.00$
1 سال
.vinnica.ua
7.50$
1 سال
7.50$
1 سال
7.50$
1 سال
.vn.ua
7.50$
1 سال
7.50$
1 سال
7.50$
1 سال
.zaporizhzhe.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.zp.ua
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
6.50$
1 سال
.zhitomir.ua
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
.zt.ua
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
7.00$
1 سال
.me
18.00$
1 سال
18.00$
1 سال
18.00$
1 سال
.укр
7.00$
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن