Ako ne možete pronaći rješenje problema u našoj bazi znanja, predajte upit tako da odaberete pravi odjel.


 технический отдел

технические вопросы

 отдел продаж

предпродажные/финансовые вопросы